Iklan 2

Senin, 09 Desember 2013

Pemalsuan Kitab dan Hadits oleh Wahabi

Makanya Syeikh Idahram menulis buku “Mereka Memalsukan Kitab-Kitab Karya Ulama Klasik:". Wahabi dgn niat fitnah memang sengaja memalsu hadits dan kitab2 demi kepentingan mereka. Makanya mereka kelihatan mahir menulis buku dgn banyak catatan kaki. Padahal jika diselidiki, ternyata palsu. Namun banyak kaum awam percaya begitu saja. 
http://kabarislam.wordpress.com/2012/01/22/pemalsuan-kitab-kitab-ulama-oleh-tangan-tangan-salafy-wahabi/

Tanya:
Antara mbaw dan imam mahdi, keduanya dari banu tamim? Bgmana nie, ustad? 
Telah mengeluarkan Tabranidalam Al Ausat, dari Ibnu Umar,bahwa Nabi SAW telah mengambil tangan Ali dan bersabda :" Akan keluar dari sulbi ini pemuda yag memenuhi dunia dengan keadilan (Imam Mahdi).Bilamana kamu melihat yang demikian itu, maka wajib kamu mencari Putera dari Bani Tamim, dia datang dari sebelah Timur dan dia adalah pemegang panji-panjiAl Mahdi ".

(dari kitab Al Hawi lilFatawa oleh Imam Sayuti).

Dikeluarkan dari Al Hasan binSofyan dari Abu Nuaim dari padaTsauban, telah bersabda Rasulullah SAW :" Akan datang panji panji hitam dari timur, hati mereka seperti kepingan besi. Barang siapa yang mendengar tentang mereka, hendaklah mendatangi mereka dan berbaiatlah kepada mereka,walaupun terpaksa merangkak diatas salju ".

(dari kitab Al-Hawi lil Fatawa oleh ImamSayuti).

Dari Ibnu Majah dan Tabrani dari pada Abdullah bin Al Haratsbin Juzu' Al Zubaidi telah bersabda Rasulullah SAW" Akan keluarlah manusia dari Timur, mereka itu merintis kekuasaan untuk Al Mahdi ".

(dari kitab Al Hawi lil Fatawa oleh Imam Sayuti).

Telah bersabda Rasulullah SAW "Kami Ahlul bait telah Allah pilih untuk kami akhirat lebih dari dunia, kaum kerabatku akanmenerima bencana dan penyingkiran sepeninggalanku kelak, sampai datangnya suatu kaum dari sebelah timur yang membawa bersama mereka panji-panji berwarna hitam. Mereka meminta kebaikan, tetapi tidak diberikannya. Maka mereka pun berjuang dan memperoleh kemenangan. Lalu diberikanlah apa yang mereka minta itu, tetapi mereka tidak menerimanya hingga mereka menyerahkannya kepada seorang lelaki dari kaum kerabatku yang memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana bumi dipenuhi dengan kedurjanaan. Siapa diantara kamu yang sempat menemuinya, maka datangilah mereka walalupun merangkak diatas salju. Sesungguhnya dialah AlMahdi. "

(dari kitab Al Hawi lil Fatawa oleh ImamSayuti)

Jawab:
Lah tidak benar itu. Imam Mahdi itu keturunan Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad itu bukan bani Tamim. Tapi Bani Hasyim. Hati2 dalam mendapat hadits. Dari zaman dulu saja hadits sudah dipalsukan. Apalagi sekarang
Rasulullah SAW:
“Andaikan dunia tinggal sehari sungguh Allah akan panjangkan hari tersebut sehingga diutus padanya seorang lelaki dari ahli baitku (Keturunan Nabi) namanya serupa namaku dan nama ayahnya serupa nama ayahku (Muhammad bin Abdullah) . Ia akan penuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan penganiayaan.” (HR abu Dawud 9435) http://mediaislamraya.blogspot.com/2013/02/imam-mahdi.html
“Al-Mahdi berasal dari umatku, dari keturunan anak cucuku." (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, dan al-Hakim)
Dari hadits Nabi itu saja sudah bertentangan. Nabi dan Ali itu saudara sepupu. Sama2 Bani Hasyim. Imam Mahdi akan lahir dari Ali (dgn Fatimah). Nah bagaimana ceritanya Imam Mahdi jadi dari Bani Tamim? Silahkan baca lagi: Nabi SAW telah mengambil tangan Ali dan bersabda :" Akan keluar dari sulbi ini pemuda yag memenuhi dunia dengan keadilan (Imam Mahdi)

Kalau orang awam, sudah kena itu. Makanya hendaknya kita seperti di Al Qur'an, senantiasa bertanya pada Ahli Dzikir / Ulama. Jangan menerima informasi begitu saja dari internet.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar